دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-118 
بررسی تأثیر شکل صفحات پلی‌پروپیلن بر میزان تبخیر از سطح آزاد آب

صفحه 65-81

10.22126/atwe.2024.10419.1118

امین باقرزاده انصاری؛ جواد ظهیری؛ عادل مرادی سبزکوهی؛ میترا چراغی


پیش بینی نوسانات تراز آب زیرزمینی دشت سنقر با استفاده از روشهای یادگیری ماشین

صفحه 99-118

10.22126/atwe.2024.10418.1117

عباس رسول جواد الصریفی؛ رضا شیرین آبادی؛ حمید رضا ربیعی فر؛ محسن نجارچی