اهداف و چشم انداز

هدف اصلی نشریه علمی "فناری های پیشرفته در بهره وری آب" ثبت و ارائه دستاوردهای علمی و بروز اساتید محترم، دانشجویان، جامعه مهندسین در رشته علوم و مهندسی آب و تبادل این دستاوردها بین مراکز علمی کشور می باشد. از دیگر اهداف نشریه مذکور می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • ایجاد زمینه تبادل اندیشه با معرفی دستاوردهای نوین جامعه مهندسی آب
 • گسترش مرزهای دانش و طرح مسائل نوین علمی صنعت آب کشاورزی
 • ارتقاء سطح علمی محققین، صاحب نظران، دانشجویان و مهندسین طراح رشته مهندسی آب
 • ایجاد زمینه فکری و هم افزایی علمی بین اساتید و محققین داخلی با پژوهشگران خارج از مرزهای ایران اسلامی
 • افزایش روحیه تحقیق و رقابت بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی آب
 • ریشه یابی علل و مشکلات عدیده صنعت آب کشاورزی در ارتباط با مسائل گوناگون طراحی، بهره برداری، فرهنگسازی پروژه­های در حال ساخت، مسائل و معضلات زیست محیطی و استفاده از منابع آب تجدیدپذیر با تاکید بر این موضوع که آب ثروتی ترزشمند برای کشور بوده و باید در جهت رفع تنگناهای گوناگون آن همت گمارد.

این نشریه دستاوردهای پژوهشی محققان صنعت آب را در زمینه های گوناگون علوم و مهندسی آب کشاورزی و رشته های مرتبط با آن را در محورهای ذیل پذیرفته و منتشر خواهد نمود:

 • مدلسازی های آزمایشگاهی و رایانه ای در خصوص رفتار جریان در مجاری روباز، تحت فشار و محیطهای متخلخل
 • برآورد نیاز آبی محصولات کشاورزی با نگاه به شرایط تغییر اقلیم
 • برنامه ریزی منابع آب کشاورزی
 • تغییر اقلیم، سیل و خشکسالیهای هیدرولوژیکی
 • سازه های آبی و پایش بهنگام در بهره برداری از شبکه های آبیاری علی الخصوص در زمینه رسوبگذاری
 • کیفیت و تصفیه آب و فاضلاب
 • آبیاری و زهکشی و بهینه سازی مصرف کشت
 • برنامه نویسی رایانه ای در زمینه گسترش مدلهای شبیه سازی جریان در محیطهای روباز، تحت فشار و متخلخل