فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

1- ثبت نام  نویسنده در سامانه

 2. ارسال فایل مقاله از طریق سامانه

 3. ارسال ایمیل دریافت از طریق سامانه به نویسنده

4. بررسی اولیه از نظر ارتباط موضوعی با نشریه و ارسال به سردبیر

 5. اعلام نظر سردبیر درخصوص رد و یا پذیرش اولیه

 6. ارسال مقاله توسط سامانه به داوران انتخاب شده توسط سردبیر

7. انجام فرآیند داوری(داوری مقالات به صورت دو سویه ناشناس صورت می گیرد)

 8. ارسال اصلاحات مقاله از طریق سامانه به ایمیل نویسنده

 9. ارسال مقاله نهایی توسط نویسنده از طریق سامانه

 10. داوری نهایی و ارسال پذیرش به نویسنده توسط سامانه

 توضیحات بیشتر:

 ثبت نام کاربر: جهت ارسال مقاله ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید. گزینه مربوطه در منوی بالای صفحه قرار دارد.

هر نشریه در سامانه نشریات الکترونیکی دانشگاه رازی، رمز عبور و شناسه مجزا دارد.

برای استفاده از هر نشریه در سامانه آن به طور جداگانه ثبت نام نموده و کارتابل تشکیل دهید.

شناسه کاربری و رمز عبور: جهت ارسال مقاله، شناسه کاربری و کلمه عبور مورد نیاز می باشد، لذا در حفظ ایمیل ارسالی سامانه کوشا باشد. شناسه کاربری ایمیل نویسنده می باشد. چنانچه کلمه عبور را فراموش کرده اید، گزینه "ورود به سامانه" در بالای صفحه را انتخاب کنید و روی گزینه "رمز ورود به سامانه را فراموش کرده ام!" کلیک کنید. چنانچه موفق یه دریافت رمز عبور جدید نشدید، با مدیر اجرایی نشریه مکاتبه نمایید. درضمن پس از ورود به سامانه می توانید در صفحه شخصی بخش ویرایش، کلمه عبور مورد نظر خود را درج نمایید.

نحوه بارگذاری مقاله در سامانه: روی گزینه "ارسال مقاله" بالای صفحه کلیک کنید. مقاله به صورت فایل اصلی بارگذاری شود و شامل تمامی بخش های مختلف مقاله (چکیده، مقدمه، مواد و روشها، نتایج و بحث، پیشنهادها، نتیجه گیری، منابع مورد استفاده و چکیده انگلیسی) باشد. لطفا دقت بفرمایید شکل ها و جدول ها حتما داخل متن مقاله درج گردد. در متن مقاله هر جا به شکل و یا جدولی اشاره شد، شکل و یا جدول مربوطه بلافاصله پس از اتمام پاراگراف درج گردد. در چکیده فارسی و انگلیسی و نیز نام فایل اصلی، مشخصات و نام نویسندگان درج نگردد. بخش تشکر و قدردانی در بررسی اولیه درج نگردد.

پیش از بارگذاری فایل دقت فرمایید: 

دقیقاً یک فایل از نوع «متن اصلی مقاله» آپلود کنید. توجه کنید فایل مقاله، بدون ذکر نام و آدرس نویسندگان الصاق شود.

فایل از نوع «فایل تکمیلی/ اضافی» برای داور یا داوران نمایش داده نخواهد شد. فایل های تعهدنامه به عنوان فایل تکمیلی/ اضافی بارگذاری شود.

 نکات بسیار مهم (در خصوص اهمیت انتخاب نویسنده مسئول مکاتبات):

در زمان بارگذاری مقاله در بخش درج مشخصات نویسندگان، گزینه ای برای تعیین نویسنده مسئول مکاتبات وجود دارد. مقاله را هر کدام از نویسندگان می توانند بارگذاری کنند اما باید نویسنده مورد نظر را در صفحه مربوطه به مشخصات نویسندگان انتخاب کنند. بعد از ارسال مقاله در صورتی که هر کدام از نویسندگان در سامانه کارتابل نداشته باشند، برایشان شناسه و رمز عبور به ایمیل ارسال می گردد.

بعد از ارسال مقاله، تمامی پروسه پرونده تنها از صفحه نویسنده در کارتابل نویسنده مسئول مکاتبات قابل رویت و پی گیری خواهد بود و دیگر نویسندگان امکان دسترسی و پی گیری ندارند. لذا حتما در زمان تعیین نویسنده مکاتبات، دقت فرمایید.

بررسی اولیه: مقاله پس از ارسال، ابتدا برای کارشناس نشریه جهت بازبینی اولیه ارسال خواهد شد. تنظیم مقاله طبق فرمت موجود در سایت و همچنین مطالعه دقیق صفحه "راهنمای نویسنده" جهت رفع اشکالات احتمالی، به عهده نویسنده مسئول مکاتبات است. به دلیل بارها مشاهده موارد مشابه، بابت عدم همکاری برخی نویسندگان، مقاله مدتها در مرحله بازبینی اولیه می ماند. لذا خواهشمند است حتما پیش از ارسال مقاله، صفحه راهنمای نویسندگان را دقیق مطالعه نموده و موارد ذکر شده را کامل رعایت نمایید. دانلود یکی از مقالات به چاپ رسیده در سایت می تواند به عنوان الگو به نویسنده مسئول مکاتبات کمک کند، با این تفاوت که در مقاله ارسالی جهت داوری، نام و مشخصات نویسندگان و همچنین بخش تشکر و قدردانی حذف شود. به غیر از موارد ذکر شده، تمامی موارد مشابه می باشد. مقاله پس از تایید کارشناس نشریه در بازبینی اولیه در وضعیت {در حال داوری} قرار می گیرد. در صورت تایید سردبیر، ب برای داوران تعیین شده ارسال خواهد شد.

 بعد از اصلاح مقاله (مرحله ویراستاری اولیه) و همچنین درج نظرات داوران (مرحله بازنگری نویسنده) در زمان بارگذاری فایل اصلی، حتما فایل قدیمی حذف شود و فایل جدید مجدد بارگذاری شود. در سیستم تنها یک مقاله از نوع فایل اصلی مقاله قابل ارسال می باشد.

پسوند R1 درج شده بعد از کد رهگیری به معنی پاسخ داور نهایی مرحله اول (مرحله اول تطبیق مقاله) و پسوند R2 به معنی پاسخ داور نهایی مرحله دوم (مرحله دوم تطبیق مقاله) می باشد.

هیچ فایلی خارج از سامانه کاربرد و اعتباری ندارد لذا از ارسال مقاله در مرحله بررسی اولیه و نیز اصلاح پاسخ داوران به ایمیل نشریه خودداری فرمایید.

نحوه پی گیری مقاله: پس از گذشت یک  ماه از تایید کارشناس و پذیرش اولیه مقاله، چنانچه مقاله در وضعیت {در حال داوری} قرار داشت و پاسخی دریافت نشد، ایمیل پی گیری برای کارشناس ارسال نمایید:

ایمیل:  atwe@razi.ac.ir

فلودیاگرام مراحل داوری: