دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تیر 1403، صفحه 1-116 
شبیه‌سازی روند کیفیت و آلودگی رودخانه دز با استفاده از مدل QUAL2Kw

صفحه 1-21

10.22126/atwe.2024.10383.1115

محسن لشنی؛ سعید شعبانلو؛ محسن نجارچی؛ محمد رضا بصیری؛ حسین مظاهری