دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تاثیر هد انرژی و عرض کلیدهای ورودی و خروجی بر ضریب دبی سرریز کلید پیانویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22126/atwe.2024.9923.1068

شیما کمیلی؛ محمدمهدی حیدری


مطالعه عددی نفوذ اسپادکن بر روی خاک دولایه ای با روش کوپل لاگرانژی – اویلری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22126/atwe.2024.9898.1067

کمال علیخانی؛ مرتضی بختیاری؛ اعتمادالدین رابعی غلامی


اثرات آبیاری با پساب تصفیه شده فاضلاب شهری کرمانشاه بر غلظت و توزیع فلزات سنگین در گیاه باقلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22126/atwe.2024.10069.1070

هوشنگ قمرنیا؛ محمد رسول عباسی؛ میلاد فرمانی فرد